Blue Flower

 

Välkommen!
- Vid Västerviks skärgård och smålands skogar ligger  Äskestock och dess samfällighetsförening som består
av 221 fastigheter för fritidsboende varav ca 20 permanentboende. Genom 10 arbetslag samverkar 
de boende kring skötsel 
av gemensamma områden.

Äskestocks historia - Kalendarium 

 


Stulna bensintankar vid bryggorna

I veckan har bensintankar till båtar stulits vid östra och västra bryggan.

Håll uppsikt för de kan komma tillbaka för att ta motorerna.

Styrelsen

Fiber statusinfo 18/6

Ursäkta dröjsmål med information men vi har förgäves väntat på tidsplaner och uppdaterade kartor från IP-Only, så vi lämnar den informationen som vi har för tillfället. Under våren och fram till nu har det varit stor aktivitet i den södra delen av området. IP-Only bestämde att den delen som hade projekterats som luftinstallation skulle grävas ner och förläggas i mark. Detta har pågått hela våren.

Nu har det mesta färdiggrävts, och där det återstår lite arbete är på Ladustigen och hela Enkelkroken. Detta arbete beräknas vara klar v 29. Grävningsarbetet på stomnätet kommer att göra ett uppehåll v 26-28. Service, återställning av vägar och diken kommer att ske v 30-31.

Tomtgrävningen har pågått under våren och knappt hälften är klara. De återstående ca 60 tomter kommer att pågå under sommaren och beräknas vara klart under augusti månad. P g a svåra markförhållanden i södra delen har grävningsarbeten tagit mycket längre tid.Blåsning av fiber av stomnät och tomter kommer att påbörjas under sommaren. Förhoppningsvis kommer det mesta fiberarbetet att vara klart under september månad.

När kommer vi att få fungerande fiber? Det är helt avhängigt av när arbetet med fiber från Gunnebo till Äskestock är klar och det får vi besked om längre fram. Vi får hoppas att det är klart under hösten och helst innan årsskiftet.

/ Styrelsen

Kallelse Årsstämma 4/7

Medlemmarna i Äskestocks Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Äskestock. 

Vi träffas lördagen den 4 juli kl 10.00 på Östra Skälö Restaurang. 

Styrelsen har per 200509 tagit beslut, pga coranapandemin, att göra ett undantag vid årets stämma att tillåta att medlem får företräda max 10 medlemmar. Regeringen har infört den tidsbegränsade lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att gälla. För samfällighetsföreningar innebär det att, oavsett vad som framgår av 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter eller av stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Den nya lagen ger alltså möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att dels minska antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmar att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt. Ett bra alternativet om du tillhör riskgrupper är att poströsta

Använd bifogade blanketter för att poströsta eller lämna fullmakt .

 Bifogat finns stämmomaterial (inloggat läge krävs)

 • Kallelse till stämman 200704. 
 • Förvaltningsberättelsen 2019/2020
 • Förslag budget 2020/2021
 • Blankett för poströstning
 • Blankett för fullmakt

Anmäl ert deltagande på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller med ett meddelande i samfällighetens brevlåda senast 2020-06-27.

OBS! Endast anmälda får tillträde, max 1 person per fastighet och max 50 personer kan närvara pga myndighetsregler. Övriga, över 50 personer, som vill närvara på stämman får poströsta eller lämna fullmakt så att vi kan genomföra stämman.

Välkomna

/ Styrelsen

Bevattningsförbud Äskestock

Västerviks kommun inför bevattningsförbud. Därför inför vi per omgående detta även i Äskestock. Var sparsamma med vattnet, Läs mer på www.vastervik.se  

Följande gäller 

 • Förbud mot bevattning med spridare eller slang. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
 • Förbud mot biltvätt
 • Förbud mot att fylla pool / badtunnor med dricksvatten.

Så kan du använda mindre vatten

 • Ta en kort dusch, stäng av vattnet när du tvålar in dig eller schamponerar håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Tvätta och diska ej under rinnande vatten
 • Skölj och skala inte grön- och rotsaker under rinnande vatten.

Eldningsförbudet gäller sedan 11:e juni.

Styrelsen 


> Läs fler nyheter här!