Vi är måna om att kunna få tag på dig! Anmäl därför här när du byter mailadress, telefon eller bostadsadress:

Har du inga inloggningsuppgifter fyller du i dina eller era uppgifter:

Här kan du läsa om våra riktlinjer för hantering av personuppgifter

 Ska du flytta?
För att hålla våra register intakta och ha
möjligheten att ta kontakt med dig, behöver vi
veta när du byter mailadress, telefonnummer eller bostadsadress.

Vill du ha skapa inloggning kan du fylla i dina uppgifter så återkommer vi