Årets Fisketävling är inställd p g a Cornona situationen.

Med vänliga hälsningar
Gerd Fasth och Kerstin Axelsson