Reparationsarbetet avslutat efter avgrävning av huvudledningen i södra delen. Anledning till avbrott var pågående grävning av fiber. 

/ Vattenansvarig