Det kommer under en period finnas flera grävda hål i samband med att vi installerar nya avstängningsventiler och vattenmätare. Syftet med att lämna hålen öppna under en period är för att se att det inte läcker samt att det ska kopplas in vattenmätare för att kunna felsöka ännu bättre framöver. När detta är klart kommer hålen fyllas igen.

Vi hoppas alla har förståelse för detta

/ Vattenansvarig