askestock400x450

Från Västervik
Ca 6 km 
söder om Västervik på E22 på finns avfart
till 
Gunnebo. Sväng av och följ sen huvudleden ca 16 km söderut via Västrum tills ni anländer till Äskestocks fritidsområde

 

Postnummer 

593 74 Gunnebo

Sjövägen
Äskestock ligger i Västerviks skärgård och nås enkelt via båt.
För sjökort över området klicka på bilden ovan eller
länken här